sao xếp hạng của khách sạn quy định thế nào

Số sao xếp hạng của khách sạn được quy định như thế nào?

Ngoài ra, phòng cho khách ở lâu dài cần có ít nhất 3 phòng tách biệt là phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm, đồng thời phải luôn có sẵn cho khách thuê. Hệ thống sao xếp hạng khách sạn được công nhận rộng rãi như một cách để xác định chất lượng tổng thể