môi trường startup

Ngừng làm “anh hùng” nếu bạn còn muốn startup thành công

Trong môi trường startup, nhà sáng lập thường xuyên bị ngập trong những câu hỏi từ nhân viên để giải quyết nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban. Vấn đề là nhà sáng lập cũng cần dành thời gian suy nghĩ về chiến lược tăng trưởng dài hạn của công ty. Nhiều nhà sáng