cách kiếm tiền nhanh

Những cách kiếm triệu đô trong thời đại công nghệ số

Amanda Hocking là tác giả nổi tiếng nhất trên Amazon Kindle vài năm trước. Cô được Amazon chia tới 70% doanh thu bán sách điện tử, hơn 100.000 bản mỗi tháng đã được bán với giá 1-3 USD một bản, điều đó giúp cô kiếm triệu đô chỉ sau một thời gian ngắn. Viết ứng