enkulu

Trường học trực tuyến Enkulu đã được Facebook hỗ trợ 1 tỷ đồng

Trước khi nhận được tin vui từ FBstart, Enkulu từng đứng ở vị trí cao trong những cuộc thi khởi nghiệp lớn được tổ chức tại Việt Nam như StartupWheel, Hatch!Battle (top 5 lĩnh vực giáo dục của Hatch!Battle và top 8 lĩnh vực giáodục tại Startup Wheel). Trường học tiếng Anh trực tuyến Enkulu