khởi nghiệp từ việc nuôi kiến

Lợi nhuận hàng chục tỷ đồng từ việc nuôi kiến tạo trầm hương

Để tận thu nguồn nguyên liệu trầm hương, ông Khoan cũng xây dựng lò chưng cất tinh dầu trầm. Đây là tinh dầu được dùng làm dược liệu chữa bệnh và phục vụ công nghiệp mỹ phẩm có giá mỗi lít 5.000- 10.000 USD (khoảng 100-200 triệu đồng một lít). Nhờ thuần dưỡng và nuôi